سهم دانش بنیان ها در رفع ناترازی های انرژی

عسلویه مصداق عینی توسعه با مشارکت دانش بنیان ها

صدیقه بهزادپور :: تحریم های سالیان متمادی، فرآیند به روزرسانی صنعت نفت و گاز در کشور را اختلالاتی چند مواجه ساخته این در حالی است که به روز رسانی صنعت نفت و گاز با استفاده از مبانی

افق روشن پتروشیمی با محدودیت خام فروشی

صدیقه بهزادپور- صنعت پتروشیمی سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد و دولت اهداف بلندپروازانه ای را برای افزایش رشد و توسعه این صنعت در نظر گرفته است.

سهم دانش بنیان ها در رفع ناترازی های انرژی

عسلویه مصداق عینی توسعه با مشارکت دانش بنیان ها

صدیقه بهزادپور :: تحریم های سالیان متمادی، فرآیند به روزرسانی صنعت نفت و گاز در کشور را اختلالاتی چند مواجه ساخته این در حالی است که به روز رسانی صنعت نفت و گاز با استفاده از مبانی

موفقیت پتروشیمی بوشهر در کسب سه استاندارد IMS

ارزیابی خیلی خوب ممیزان استانداردهای ایزو سه گانه از فرایندهای یکپارچه پتروشیمی بوشهر/ برای اولین بار، استاندارد بدون هیچگونه عدم انطباق توسط پتروشیمی بوشهر دریافت شد.

افق روشن پتروشیمی با محدودیت خام فروشی

صدیقه بهزادپور- صنعت پتروشیمی سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد و دولت اهداف بلندپروازانه ای را برای افزایش رشد و توسعه این صنعت در نظر گرفته است.
اخبار بیشتر
یادداشت
در حاشیه واگذاری باشگاه استقلال به هلدینگ خلیج فارس

چراغی که به خانه رواست

تلگرام نفت امروز 2
گفتگو
سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران

در مسیر رشد صنعت پتروشیمی با چالش مواجه هستیم

انتشارات شروع
پیام عسلویه