نفت / شناسه خبر: 147654 / تاریخ انتشار : 1401/4/28 14:16
|
براساس پیش بینی موسسه تحقیقات آب؛

کاهش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز طی هفته آینده

بر اساس گزارش مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو، بررسی وضعیت تبخیر در حوضه‌های آبریز کشور نشان از آن دارد که در این هفته برخی حوضه‌ها با افزایش تبخیر همراه است اما هفته آینده این روند با کاهش روبه‌رو خواهد بود.

به گزارش نفتامروز به نقل از ایرنا، میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز کشور یکی از مهم‌ترین مسائل در به‌وجودآمدن کم‌آبی یا پرآبی است اگر هرچه میزان تبخیر بیشتر باشد وضعیت تأمین آب هم مشکلات بیشتری خواهد داشت.

بر اساس اعلام مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در هفته جاری، وضعیت پتانسیل تبخیر نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده در عمده مناطق کشور افزایشی و تنها در بخش‌های از جنوب غرب و جنوب شرق کشور کاهشی و نسبت به هفته گذشته به‌صورت پراکنده در بیشتر مناطق کشور کاهشی خواهد بود.

 وضعیت پتانسیل تبخیر برای هفته دوم نسبت به متوسط ۵ سال اخیر به‌صورت پراکنده در سطح کشور کاهشی و نسبت به هفته گذشته در بیشتر مناطق کشور همراه با کاهش پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای این هفته

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به ۳۱ تیر نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۵ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر  ۱.۲ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۱ میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر نیز ۱.۶ میلیمتر است.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه  نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۸ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۰.۳ میلی‌متر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره‌قوم  به این شکل است که نسبت به هفته گذشته ۰.۶  میلیمتر و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر ۱.۱ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۳۱ تیرماه  نسبت به هفته گذشته منفی ۱ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر صفر میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته  منفی ۰.۷ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی یک‌دهم میلیمتر است.

کاهش میزان تبخیر آب در حوضه‌های آبریز طی هفته آینده

پیش‌بینی اختلاف متوسط هفتگی پتانسیل تبخیر روزانه برای هفته منتهی به ۷ مردادماه

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز دریای خزر در هفته منتهی به  ۷ مردادماه نسبت به هفته گذشته منفی ۲.۹ میلیمتر خواهد بود، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۶  میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز دریاچه ارومیه به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۱.۸ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر هم منفی ۰.۱ میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز فلات مرکزی در هفته منتهی به ۷ مردادماه  نسبت به هفته گذشته منفی ۱.۲ میلی‌متر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۰.۲ میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز قره قوم به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی  ۱.۶ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی یک میلیمتر خواهد بود.

اختلاف هفتگی پتانسیل تبخیر در حوضه آبریز مرزی شرق در هفته منتهی به ۷ مردادماه  نسبت به هفته گذشته منفی ۲ میلیمتر است، درحالی‌که این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی ۱.۱  میلیمتر است.

این وضعیت برای حوضه آبریز خلیج‌فارس و دریای عمان به این شکل است که نسبت به هفته گذشته منفی ۰.۸ میلیمتر خواهد بود و این میزان نسبت به دوره مشابه پنج سال اخیر منفی سه ‌دهم میلیمتر خواهد بود.

کلیدواژه

آب

حوضه های آبریز

وزارت نیرو

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها