شانا گزارش داد:

فراز و فرودهای تولید نفت در زاگرس جنوبی

مطالعات حاکی از آن است که میزان ذخایر و تولید روزانه میدان‏‌ها نسبت به مقادیر اولیه MDP کاهش یافته و عملکرد واقعی دو مخزن با MDP اولیه مطابقت ندارد

با افزایش تولید 150 میلیون مترمکعبی گاز:

تحول بزرگی در تولید گاز کشور به وجود آمده است

وزیر نفت با بیان این که تحول بزرگی در تولید گاز کشور به وجود آمده است، افزود: افزایش بیش از 2 برابری تولید گاز، سبب افتخار برای کارکنان، مدیران، پیمانکاران، سازندگان است.

شانا گزارش داد:

فراز و فرودهای تولید نفت در زاگرس جنوبی

مطالعات حاکی از آن است که میزان ذخایر و تولید روزانه میدان‏‌ها نسبت به مقادیر اولیه MDP کاهش یافته و عملکرد واقعی دو مخزن با MDP اولیه مطابقت ندارد
روزنامه شرق گزارش داد:

بررسی عملکرد وزارت نفت در پروژه‌های 11گانه اقتصاد مقاومتی در سال 95

بررسی عملکرد وزارت نفت در پروژه‌های 11 گانه اقتصاد مقاومتی در سال 95 نشان می‌دهد که این بخش از نظر اقتصاد مقاومتی و از لحاظ مقاوم‌ سازی اقتصاد کشور کارنامه بسیار درخشانی دارد.
با افزایش تولید 150 میلیون مترمکعبی گاز:

تحول بزرگی در تولید گاز کشور به وجود آمده است

وزیر نفت با بیان این که تحول بزرگی در تولید گاز کشور به وجود آمده است، افزود: افزایش بیش از 2 برابری تولید گاز، سبب افتخار برای کارکنان، مدیران، پیمانکاران، سازندگان است.
اخبار بیشتر
یادداشت
هادی هاشم زاده فرهنگ

مدیریت کیفیت در حوزۀ فعالیت

گزارش