عملیات هیدروتست مخازن ذخیره سازی نفت خام پایانه نفتی خارگ آغاز شد
1399/1/8 - 18:53
مدیرعامل شرکت پایانه های نفتی ایران: