عسلویه مصداق عینی توسعه با مشارکت دانش بنیان ها
1403/2/28 - 17:05
سهم دانش بنیان ها در رفع ناترازی های انرژی
منطقه ویژه پارس و چالش استفاده از نیروهای شاغل غیربومی
1403/2/20 - 02:17
عدم استفاده از نیروهای بومی چه پیامدهای اجتماعی دارد؟
در مسیر رشد صنعت پتروشیمی با چالش مواجه هستیم
1403/2/20 - 02:05
سید حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران
پایان چوب حراج برنفت / ضرورت رهایی از فروش اجباری نفت
1403/2/19 - 13:33
در گفت و گو با نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران بررسی شد
اکوسیستم منطقه پارس جنوبی زیر سایه مناسبات سیاسی و اقتصادی
1403/2/19 - 13:25
آلاینده ها چه بر سر اکوسیستم منطقه پارس جنوبی آورده اند؟
در سال ۱۴۰۲ بر مخازن چه گذشت؟
1403/2/18 - 23:07
مهمترین دستاوردهای عملیاتی مخازن سبز؛
بازدهی برخی نیروگاه‌ها زیر ۲۰ درصد است
1403/2/18 - 14:45
آخرین وضعیت تامین خوراک پتروشیمی‌ها
هدیه کیمیا به کارگران بومی خاورمیانه | بومی‌ستیزی به سبک مهرداد مظفری
1403/2/15 - 23:27
ضرورت ورود دادستان به عملکرد مدیریت پتروشیمی کیمیای خاورمیانه
سهامداران شرکت اراده جدی برای تکمیل پروژه دارند
1403/2/14 - 10:39
مدیرعامل پتروشیمی کیان: