مستند سکوی آماده نصب فاز ٢١ پارس جنوبی

عملیات نصب سکوی فاز ٢١ پارس جنوبی به زودی انجام می شود

۱۱ مرداد ۱۳۹۵