واکاوی هجمه‌ها به پتروشیمی جم
1401/4/11 - 00:27
در گفتگو با سعید شیردل مدیر بازاریابی و فروش جم مطرح شد:
آیا مدیر دولت روحانی مدیرعامل پتروشیمی جم می شود؟
1401/11/2 - 15:21
پشت پرده انتصاب محمدرضا سمیعی/ از حمایت حلقه مدیران سابق جم تا تقلای آقای ق.ش
به خطر افتادن امنیت غذایی و اقتصادی کشور به چه قیمتی؟
1402/1/21 - 15:31
تغییر مدیران با نگاه سیاسی پاشنه آشیل دولت‌ها و مجموعه های اقتصادی
ثبت اختراع محققان دانشگاه تهران در اداره اختراعات آمریکا
1401/3/17 - 13:30
با رویکردی نو برای حذف نیترات از آب صورت گرفت
آزمون استخدامی ۴ شرکت پتروشیمی پارس جنوبی برگزار می‌شود
1401/3/1 - 18:48
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس