نفت / شناسه خبر: 135990 / تاریخ انتشار : 1400/4/26 14:29
|

پتروشیمی هنگام در مسیر راه اندازی

پتروشیمی هنگام با وجود همه تحریم ها و مشکلات در مسیر راه اندازی قرار گرفته و طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام در حال احداث است.

به گزارش نفت امروز طرح آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام، واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی (فاز 2 طرح‌های پتروشیمی) در حال احداث است، ظرفیت تولید آمونیاک این شرکت  726  هزار تن  و ظرفیت  تولید اوره آن یک میلیون و 155 هزار تن  در سال است.

در سال 1387 قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد آمونیاک با ظرفیت 2200 تن در روز با شرکت‌ هالدرتاپسو دانمارک و در آبان‌ ماه همان سال قرارداد خرید لیسانس و بسته مهندسی پایه واحد اوره با ظرفیت 3250 تن در روز با شرکت سایپم‌ایتالیا منعقد گردید.

قرارداد EPC نیز با شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی‌(پیدک) در خرداد 1390منعقد گردید، در مهر ماه همان سال به ‌دلیل فشارهای سیاسی،  شرکت سایپم به‌طور یک جانبه قرارداد خرید لیسانس و مهندسی پایه واحد اوره را فسخ و کلیه همکاری‌های خود با ‌ایران را متوقف نمود.

شرکت پوپوک اندونزی که در ابتدا متولی اجرای طرح بود، به ‌دلیل فشارهای سیاسی، بجز سرمایه اولیه جهت تاسیس شرکت هیچ وجه دیگری را تامین ننمود و در سال 1392 خواستار کاهش میزان مشارکت 50 درصدی خود شد. در پی این درخواست  جلسه مجمع جهت افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 20 میلیارد ریال به 1500 میلیارد ریال تشکیل و به ‌دلیل عدم مشارکت شرکت پوپوک در افزایش سرمایه، سهام‌این شرکت به حدود 5 درصد تنزل یافت.

به ‌دلیل محدودیتهای تامین مالی در اوایل سال 1395 مقرر گردید که فعالیت‌های اجرایی طرح با اولویت تکمیل واحد آمونیاک پیگیری شود و طرح در دو فاز تعریف گردید. با افزایش سرمایه دوم از 1500 میلیارد ریال به 3000 میلیارد ریال و انتقال سهام مالکیت از شرکت ان. پی. سی‌اینترنشنال به شرکت هلدینگ خلیج فارس، ‌این هلدینگ مالکیت حدود 98/7% از سهام شرکت پتروشیمی هنگام را در اختیار  گرفت.

در آخرین افزایش سرمایه شرکت پتروشیمی هنگام در سال 1396، سرمایه شرکت از 3000 میلیارد ریال به 6000 میلیارد ریال افزایش یافت. با‌ این افزایش سرمایه شرکت هلدینگ خلیج فارس مالکیت حدود 99/32% از سهام شرکت پتروشیمی هنگام را در اختیار داشت تا ‌این‌که در سال 1398طی مزایده‌ای ‌این سهام به شرکت پتروشیمی‌نوری واگذار شد و در سال 1399‌ این اقدام عملی گردید تا پیشرفت و تامین مالی‌این پروژه تسریع گردد

کلیدواژه

پتروشیمی هنگام

پتروشیمی هنگام در مسیر راه اندازی

منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها