سیاست / شناسه خبر: 198214 / تاریخ انتشار : 1403/3/13 06:47
|

خانه مردم نماینده مردمی می‌خواهد!

نفت امروز /
عبدالرسول جوادی بالاجاده |اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ مردم برای تعیین نمایندگان مجلس در انتخابات شرکت کردند و از میان رنگارنگی شعارها و لیست‌های جریان‌های سیاسی، افرادی را انتخاب کردند و عملا مجلس دوزادهم را شکل دادند ..

 
در هیاهوی تشکیل مجلس دوزادهم، حادثه ای غمبار بر آسمان ایران عزیز حادث شد و آلام و غمی به بزرگی ایران ایران را فرا گرفت و رئیس جمهور شهید، وزیر شهید امور خارجه،نماینده ولی فقیه و استاندار شهید  و جمعی از همراهان ( شهدای خدمت) را تا بهشت رضا تشیع و وداعی جانسوز گفتند .
اما آنچه که ماندگار ماند غم دولت یار بود و پرده برداری از رنجها، دغدغه‌ مندیها و خدمات بی منت رئیس جمهور شهید و نقش شهدای خدمت در تجلی واقعی خدمت به مردم ......
 
برجستگی و ماندگار واژه‌ی " خدمت به مردم" بر تارک ارکان مدیریتی کشور و تداعی آن با رئیس جمهور شهید رجایی و اثرات موثر خدمت در طول مدت کوتاه مدیریتی،صفحه ای زرین و نوین در ادبیات مدیریتی کشور باز کرد و به همان اندازه انتظارات و مطالبات مردم کشور از منتخبین و مدیران هم تغییر کرد.
 
به همین اهمیت خانه ملت ( مجلس شورای اسلامی ) خانه خدمت و محل تبیین و تقنیع بهترین و مستحکمترین قوانین برای اجرای بهترین خدمت به جامعه ایرانی میدانند .
 
ملت ایران بر این باورند که قوانینی قوی و نظارتی کامل و بدون نگرش‌های جریانی و حزبی و گروهی می‌تواندبستر های انتخاب مدیرانی قوی را ایجاب کند و در نهایت بهره آن که خدمت به مردم است به کل کشور جریان می یابد .
 
خانه مردم نمایندگانی مردمی می‌خواهد تا بتواندزبان گویای مردم کشور باشد و مجلس و قوانین در خدمت به مردم بداند و تسهیلگری امور جامعه را داشته باشد .
 
با شهادت شهدای خدمت در راس آن رئیس جمهور شهید،مهمترین مطالبات مردم الگو پذیری از شهدای خدمت برای خدمت به مردم و اثر گذاری در روابط اجتماعی و پیگیری مطالبه گرانه برای رفع مشکلات جامعه می باشد.
 
خانه مردم نماینده مردمی می‌خواهد تا واسطه ها را بردارد و شرایط پیگیری مطالبات بحق مردم در دیدارهای حضوری فراهم شود .
دربهای مجلس و دفاتر نمایندگان بر روی مردم گشوده تر از هر زمان باشد و مردم خانه ای امن و ماوایی برای درمان آلام اجتماعی بدانند و آغوش نمایندگان را با عطوفت و پاسخگوی اعتماد مردمی بدانند .
 
نمایندگان مجلس دوازدهم: زمان اندک هست و گذرا و خیلی زود دیر می‌شود،قدر این موهبت اعتماد مردمی را بدانید و از آن بهترین و شایسته ترین خدمت را برای مردم شریف ایران ارزانی دارید تا پاسخگوی اعتماد مردم بخود باشید .
 
نمایندگان مجلس دوازدهم؛ مردم بهترین ناظران بر عملکردها و رفتارها هستند و دقیقترین ارزیابان، پس طوری باشید که برای همیشه برای مردم نماینده بمانید

کلیدواژه

عبدالرسول جوادی بالا جاده

خانه ملت

مجلس شورای اسلامی

مجلس دوازدهم

ارسال نظرات

captcha
آخبرین اخبار
پربیننده ترین ها