سرعت در توسعه با بازگشت غول‌های نفتی
1395/10/30 - 21:26
بازگشت تولید نفت به ۴ میلیون بشکه در روز