عملیات اجرایی سد فینسک ابطال شد
1400/6/6 - 18:17
نماینده مردم ساری:
۱۵ درصد مخازن سدهای خوزستان آب دارند
1400/6/6 - 11:07
مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان:
ریشه بحران آب، در حکمرانی و مدیریت آب است
1400/5/15 - 16:50
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس:
برنامه‌ای برای نوبت‌بندی آب نخواهیم داشت
1400/5/13 - 15:30
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران:
تخصیص بودجه ما بدترین بود
1400/5/12 - 13:49
مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
قطع آب مشترکان پرمصرف، طرحی که نیامده متوقف شد
1400/5/11 - 09:59
وقتی هیچ تنبیهی برای پرمصرف ها نیست؛
ما درد مردم را به عینه دیدیم
1400/4/28 - 10:30
استاندار خوزستان:
ممنوعیت استفاده از آب شرب در فضای سبز
1400/4/13 - 15:01
مدیرعامل آبفای تهران خبر داد
افزایش مصرف آب
1400/4/13 - 11:18
آب در تهران به وضعیت قرمز نزدیک شد
1400/4/6 - 17:26
مدیرعامل آبفا: