قرارداد توتال، تحریم آمریکا را بی اثر کرد
1396/4/18 - 12:19
دیپلمات آمریکایی:
قرارداد توسعه فاز 11 با اجماع ملی تحقق یافت
1396/4/18 - 10:41
آغازگر فصل جدیدی در دیپلماسی انرژی ایران
توتال برگشت، با «اولین»های بسیار
1396/4/18 - 10:12
توتال برگشت
نقش‎آفرینی جوانان صنعت نفت ایران در کنگره جهانی نفت
1396/4/17 - 13:57
در گفت‎وگو با نمایندگان کمیته جوانان مطرح شد:
قرارداد فاز 11 به زبان ساده
1396/4/17 - 13:25
قرارداد با توتال
امیدواری توتال به نقش سازنده انرژی در خلیج فارس
1396/4/17 - 11:45
نقش توتال در خلیج فارس