آخرین روند تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران

تعمیرات اساسی پالایشگاه تهران از ١٦ مردادماه امسال به مدت ٢٥ روز آغاز شده است، (شانا)

۶ شهریور ۱۳۹۵