مراسم معارفه و تکریم رئیس پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز

مراسم تکریم محمدعلی عمادی، رئیس پیشین و شهاب گرامی، سرپرست جدید پژوهشکده ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز با حضور رکن الدین جوادی، معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت برگزار شد. (شانا)

۳۱ مرداد ۱۳۹۵