مدیرعامل پتروشیمی بین الملل تغییر کرد

امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید پتروشیمی بین الملل برگزار شد.

۱۲ آبان ۱۳۹۵