پتروشیمی جم در نمایشگاه K Show آلمان

استقبال بی نظیر بازدید کنندگان سراسر جهان از غرفه پتروشیمی جم و اظهار امیدواری عموم شرکت های خارجی به توسعه فعالیت ها، ارتباط و تجارت در آیند‌ه‌ای نزدیک از دستاورد های مهم این نمایشگاه بود.

۵ آبان ۱۳۹۵