بارگیری سکوی ١٧B پارس جنوبی با حضور معاون اول رئیس جمهوری

سکوی ١٧B پارس جنوبی با ٢ هزار و ٣٠٠ تن وزن با حضور اسحاق جهانگیری، غلامرضا منوچهری، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و محمد مشکین فام٬ مدیرعامل شرکت نفت وگاز پارس با موفقیت بارگیری شد.

۲۷ مهر ۱۳۹۵