افتتاح چند طرح نفتی و پتروشیمی

امضای قرارداد فروش روزانه ٤٢ میلیون فوت مکعب گازهای همراه نفت به بخش خصوصی از سوی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

۱۱ مرداد ۱۳۹۵